Contact

Vragen? Bel of mail gerust!

Een eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Contactgegevens
Werkende Woorden
Lijsterstraat 5
8471 DK Wolvega
0561-856448 (vanaf 19 oktober 2020)
 
Zakelijke gegevens
Werkende Woorden staat onder nummer 27271745 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

Privacyverklaring
Bij het uitoefenen van mijn functie als tekstschrijver houd ik mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met inachtneming van de in de Uitvoeringswet de gemaakte uitzonderingen inzake journalistieke doeleinden (art. 43). In het kort:
-Bij mijn beroepsuitoefening maak ik gebruik van persoonsgegevens van opdrachtgevers en van geïnterviewden of informanten. Het gaat dan om naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Deze persoonsgegevens gebruik ik alleen voor het doel waartoe ze verstrekt zijn: het (in opdracht) afnemen van interviews en het schrijven van artikelen en andere journalistieke teksten.
-Bijzondere persoonsgegevens worden door mij alleen gevraagd en genoteerd indien relevant voor de inhoud van het artikel (bijv. leeftijd bij het schrijven van een artikel over oudere werknemers).
-Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming van betrokkene. Persoonsgevens bewaar ik niet op een clouddienst of externe server.
-Mailwisselingen en correspondentie met geïnterviewden en informanten bewaar ik tot maximaal 2 jaar na publicatie van het artikel.
-Mailwisselingen, brieven en contactnotities met opdrachtgevers, waaronder contracten, afspraken en facturen, bewaar ik gedurende de voor de Belastingdienst verplichte termijn van 7 jaar.
-Wanneer u inzage wilt in de gegevens die ik over u bewaar, deze wilt wijzigen of (voorzover wettelijk toegestaan) wilt laten verwijderen kunt u contact met mij opnemen.