dinsdag 8 april 2014

De korte slag

Wat ik zo fijn vind aan mijn huidige beroep, is het werken op ‘de korte slag’. Ik schrijf een artikel, interview of brochure die daarna doorgaans gepubliceerd wordt. En daarna begin ik aan iets nieuws. Overzichtelijk!

Ruim tien jaar geleden schreef ik ook al, maar dan vooral beleidsnota’s en -adviezen. Het schrijven was de neerslag van of aanzet tot (politieke) besluitvorming, of gewoon ‘beleidsontwikkeling’. Hoe dan ook: er werd over mijn stuk vergaderd in een of meer gezelschappen en vervolgens moest het worden bijgesteld. En dit niet eenmaal, maar doorgaans in vele rondes. Om tenslotte weleens roemloos te eindigen in de beruchte bureaula: de panelen waren intussen verschoven en er was behoefte aan een nieuwe nota met een toch iets ander vertrekpunt. Ik bleef bezig, dat wel.
Wat ik nu doe bevalt me ook omdat ik nogal eens van onderwerp mag veranderen. Ik ga van arbeidsmarktontwikkelingen via ‘blijven leren’ naar arbeidsongeschiktheid. Van mobiliteit naar doelgroepen of werving. Heerlijk, die korte slag!