woensdag 30 juli 2014

Bijna tien jaar!

Dit jaar bestaat Werkende Woorden tien jaar. Als officiële startdatum hanteer ik mijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel, op 15 november 2004. Daar ging een aanloopfase van ongeveer een half jaar aan vooraf.
Van de week heb ik eens teruggekeken naar mijn schrijfproducties in die tien jaar. Een aantal vaste opdrachtgevers heb ik langjarig mogen dienen (enkele daarvan nu nog steeds), ik heb tientallen eenmalige grotere tekstproducties gemaakt en nog een fors aantal losse artikelen (eendagsvliegen) geschreven. Zag bij de langlopende samenwerkingen als trend, dat bij deze vaak grotere organisaties om de vier, vijf jaar de communicatie-panelen verschuiven: op zo’n moment kan een freelancer als ik binnenkomen en vervolgens bij een volgende herijking weer vertrekken. Losse grotere schrijfopdrachten (boekjes, beleidsnota’s) kreeg en krijg ik vaak via via. Mijn netwerk is hoe dan ook de beste route naar opdrachten gebleken, hoewel ik ook wel succesvol ‘koude acquisitie’ heb bedreven.
De twee eerdere economische crisissen in de afgelopen jaren heb ik zonder kleerscheuren overleefd. Die van 2013 heeft er wel ingehakt: ineens liepen mijn opdrachten fors terug, mede door beleidswijzigingen bij twee van mijn grote opdrachtgevers. De eerste helft van dit jaar hebben zich weer voorzichtig nieuwe perspectieven geopend; als het goed is ga ik daar in het najaar van oogsten. En glijdt Werkende Woorden soepel haar tweede decennium in.